Mezi nejstabilnější účastníky ON Semiconductor VKV patří HELENA POBOŘILOVÁ z Hodslavic. S výjimkou premiérového ročníku se zúčastnil všech osmi následujících. V tom letošním obsadila 206. místo. Gratulujeme!