Ve dvojici zdolávali vrcholy ON Semiconductor VKV 2019 i HANA DOLEŽALOVÁ z Fryštáku-Vítové a RADEK KUTĚJ z Hošťálkové. Zatímco Hana je nyní již čtyřnásobnou držitelkou, Radek dvojnásobným. Společně se dělí o 151. – 152. místo. Gratulujeme!