Vážení véčkaři, jak jistě víte, na sobotu 29. ledna jsme dlouhodobě plánovali organizaci galavečera ve velkém sále Domu kultury Vsetín a následnou after party v restauraci Náhon. Těmito tradičními akcemi jsme chtěli zakončit 9. ročník ON Semiconductor VKV.
 
Covidová situace je však taková, že neumožňuje konání hromadných akcí pro více než 100 osob. Tedy s výjimkou těch kulturních či sportovních (kde je limit stanoven na 1000 osob). A protože galavečeru VKV, který svým charakterem mezi kulturní či sportovní akce nespadá, se pravidelně účastní několik stovek osob, je nám jeho organizace v tradiční podobě pro letošní rok zapovězena. Nicméně alespoň v krizovém formátu se akce uskuteční.
 
Jak tedy bude program soboty 29. ledna vypadat, za předpokladu, že se pandemická situace v následujících dnech dramaticky nezhorší?
 
Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli v dopoledním čase (10 – 12 hodin) zorganizovat v malém sále Domu kultury Vsetín alespoň slavnostní PŘEDÁNÍ CEN MEDAILISTŮM jednotlivých kategorií VKV 2021. Z průběhu této části budeme pořizovat video záznam, který následně zveřejníme na našem youtube kanálu. Účastníkům této části dorazí e-mailem pozvánka.
 
V odpolední části dne pak proběhne ve vstupním foyer Domu kultury Vsetín výdej cen držitelům VKV 2021, a to dle následujícího harmonogramu:
 
✔️ 13 – 15 hodin: držitelé VKV junior – s Austinem na vrchol!
✔️ 15 – 17 hodin: držitelé ON Semiconductor VKV a VKV bez bariér
 
Pozn.: Pokud se nemůžete v uvedených termínech pro ceny zastavit, je možné pověřit jejich vyzvednutím někoho z přátel. Případně se domluvíme na náhradním individuálním termínu předání.
 
A protože covidová situace (a z ní plynoucí protiepidemická opatření) je aktuálně nepříznivá i organizaci AFTER PARTY, rozhodli jsme se ji 29. ledna zrušit. Budeme se ale zároveň snažit najít náhradní termín v průběhu jara či počátku léta, kdy by snad after party mohla úspěšně proběhnout. O termínu budeme včas informovat.
 
Mnohé z vás těmito rozhodnutími jistě nepotěšíme, ale věřte, že netěší ani nás, neboť organizaci galavečera v klasickém formátu jsme věnovali desítky hodin času. Situace nám však lepší variantu nabídnout nedokázala. Můžeme jen doufat, že v úvodu příštího roku, kdy ukončíme jubilejní 10. ročník VKV, který se na letošek chystá, se už život vrátí do normálnějších kolejí.
 
Závěrem ještě upozornění, že až do pátku 28. ledna probíhá benefiční akce VÉČKAŘI PRO DAMIÁNA SE SAMUELEM. Každý váš finanční příspěvek na transparentní účet VKV číslo 2401125786/2010 pomůže z poloviny vážně nemocným bratrům Kovářovám a z poloviny podpoříte i organizaci VKV. Podrobnosti najdete na webu http://vkv-bike.cz/benefice/. Za vaše příspěvky moc děkujeme.
 
VKV Team