Stejně jako vloni se k držitelům ON Semiconductor VKV zařadil FRANTIŠEK VALERIÁN ze Zlína a navázal tím na svého otce Zdeňka, který řady véčkařů rozšířil o něco dříve. Františkovi patří 611. pozice. Gratulujeme!