Před týdnem jsme upozorňovali na jisté problémy, týkající se dvou vrcholů letošního ročníku – Zvoničky Za Miloňovou (hlavní kategorie) a Obelisku 18. poledník Nad Kotrly (juniorská kategorie). Situace kolem nich se posunula. Majitelé pozemků, na nichž a v jejichž okolí vrcholy leží, důrazně žádají véčkaře, ale i cyklisty obecně, aby se drželi následujících pokynů.

ZVONIČKA ZA MILOŇOVOU

Vrchol hlavní kategorie Zvonička Za Miloňovou leží ve Velkých Karlovicích na křižovatce několika cesta. Jedna z nich vede z východně situovaného údolí Velká Hanzlůvka (od rozcestí Velká Hanzlůvka – most). Tato spojnice je však soukromým pozemkem, který prochází usedlostí místních obyvatel. Ti se nám svěřili, že letos došlo v těchto místech k řadě kolizních situací s cyklisty, kteří nerespektují soukromí těchto obyvatel. V nejbližších dnech bude proto na obou koncích komunikace instalována značka zakazující vjezd cyklistům. Případné porušování bude řešeno v součinnosti s Policií České republiky.

Důrazně se proto připojujeme k obyvatelům této lokality, abyste při zdolávání vrcholu Zvonička Za Milovou volili jinou trasu. Ideálně směrem od rozhledny Miloňová nebo od rozcestníku Pod Polanou. Současně prosíme o maximální respekt k soukromí zdejších obyvatel. V opačném případě bychom museli ještě v průběhu tohoto ročníku tento vrchol nahradit jiným.

Mapové podklady zakázané, ale i doporučené trasy přikládáme níže v galerii.

OBELISK 18. POLEDNÍK NAD KOTRLY

Tento vrchol juniorské kategorie najdeme nad vsetínskou místní částí Vesník. Jeho dominantou je obelisk, tyčící se na vrcholu louky. Dostat se k němu lze právě jen po louce.

V minulých týdnech se toto místo stalo díky své atraktivitě cílem nájezdů desítek, možná stovek turistů a cyklistů, z nichž mnozí se bohužel pohybovali v širokém okruhu od obelisku a ničili tím travnatý porost, který majitelé pozemků potřebují pro krmení hospodářských zvířat.

Aby nadále nedocházelo k těmto excesům, majitelé pozemku vytyčili nejschůdnější cestu k obelisku, a to směrem od místní komunikace rozcestníku Nad Kotrly. Připojili i leták s upozorněním. Prohlédnout si ho můžete v galerii, stejně jako pohled na vytyčenou cestu.

Žádáme tedy tímto, abyste při „dobývání“ tohoto vrcholu dbali pokynů majitelů zdejších pozemků a chovali se s maximálním respektem k nim i k zatravněným plochám. Samozřejmě budeme uznávat i fotografie pořizované ze zmiňované místní komunikace (s obeliskem za zády).

Za respektování uvedených výzev děkujeme!