I v desátém ročníku se objevují bikeři, kteří se do VKV zapojují premiérově. Jedním z nich je BŘETISLAV PŘECECHTĚL, který dokončil onsemi VKV 2022 jako 96. v pořadí. Gratulujeme!