Vrchařská koruna Valašska je tady s vámi již desátým rokem. Většinu času, přesně pak sedm let, je přitom spojena s několika benefičními akcemi, které organizují buď přímo pořadatelé VKV za podpory véčkařů nebo partnerské společnosti našeho projektu.

Smyslem všech těchto benefičních akcí je shromáždit finanční prostředky, jež pomáhají těm, kteří neměli v životě tolik štěstí jako my ostatní.

U příležitosti blížícího se startu jubilejního ročníku VKV jsme se pustili do malé sumarizace. Sečetli jsme výtěžky všech benefičních akcí, které dosud v návaznosti na VKV proběhly, a došli jsme k neuvěřitelnému číslu. Na dobročinné účely putovalo v této souvislosti během uplynulých sedmi let přesně 1 728 209,- Kč!

Obrovské poděkování patří generálnímu partneru VKV společnosti ON Semiconductor Czech Republic, dále pak společnostem CS Cabot, PWO Czech Republic a Kayaku Safety Systems Europe, které pro své zaměstnance organizují charitativní benefiční projekty napojené na VKV. Poděkování patří i společnosti Servis Climax, jež finančně podpořila dosud poslední benefiční projekt VKV a také jeden z předchozích, které organizovalo v návaznosti na VKV Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín.

A v neposlední řadě samozřejmě patří velké díky všem véčkařům, kteří se rozhodli jakoukoliv z benefičních akcí VKV podpořit zasláním dobrovolného příspěvku na náš transparentní účet číslo 2401125786/2010.

Vězte, že v těchto projektech budeme pokračovat a již brzy odtajníme benefici VKV pro jubilejní 10. ročník. Věříme, že se do ní zapojíte v co největší míře.

DĚKUJEME!