Zajímavý příběh je spojený s pořadovým číslem 501. – 502. Figurují na něm debutující GABRIELA PLAČKOVÁ a také také dvojnásobný držitel ADAM VIKTORIN. Ten už si dal letos ON Semiconductor VKV podruhé. Poprvé tak učinil v létě nonstop během spolu s Petrem Babicou. Teď si vrcholy ještě objel na kole spolu s přítelkyní. Krásný výkon. Gratulujeme!