Organizační tým VKV ve spolupráci s hematologicko-transfuzním oddělením Vsetínské nemocnice připravuje další pokračování akce s názvem Daruj krev s VKV.

V podstatě jde o skupinové darování krve, do kterého se může zapojit kterýkoliv z účastníků našeho projektu. Samotné darování proběhne ve středu 20. října v prostorách pavilonu Patologie a centrálních laboratoří Vsetínské nemocnice.

Ale pozor. Samozřejmě to má svá pravidla. Po dohodě s vedením Vsetínské nemocnice je maximální počet dárců v rámci naší akce stanoven na 20. Ti, kteří mají zájem se připojit, se musí nejpozději do 13. října registrovat e-mailem na adresu info@vkv-bike.cz. Do zprávy je třeba uvést jméno, příjmení a krevní skupinu. Pokud se chcete darování krve zúčastnit premiérově, je třeba připojit i telefonní číslo. Každému přihlášenému k odběru krve zašleme zpětně potvrzení.

S ohledem na aktuální koronavirovou pandemii souvisejí s darováním krve přísnější podmínky. Především je samozřejmě nutné mít na ústech a nose roušku. Darování krve je pak možné i v případě osob, které prodělaly koronavirus. Ovšem od jejich vyléčení po darování krve musí uplynout nejméně jeden měsíc! Pokud dárce podstoupil očkování proti koronaviru, může krev darovat nejdříve 14 dní po aplikaci každé dávky v případě dvoudávkové vakcíny, případně nejdříve 28 dní po aplikaci jednodávkové vakcíny.

V den odběru bude sraz registrovaných dárců v rámci akce Daruj krev s VKV v 7 hodin v pavilonu Patologie a centrálních laboratoří Vsetínské nemocnice. Pokud máte, vezměte si s sebou i VKV cyklodres, popřípadě VKV triko z důvodu skupinového focení.

A teď ještě pár informací o samotném dárcovství.

Dobrovolným dárcem krve se může stát zájemce ve věku od 18 do 65 let s trvalým bydlištěm v České republice, s dobrým zdravotním stavem (podrobnosti na webu nemocnice), který se v posledních šesti měsících nepodrobil operaci, neměl žádné rizikové zákroky (tetování, propichování uší, piercing) mimo zdravotnické zařízení, v posledním měsíci neužíval antibiotika a neměl přisáté klíště.

Odběry krve od dobrovolných dárců krve probíhají ve Vsetínské nemocnici ve středu, v prostorách pavilonu Patologie a centrálních laboratoří. Na odběr je zapotřebí se předem přihlásit na tel. č. 571 818 605 (v našem případě e-mailem na info@vkv-bike.cz). V čekárně je k dispozici bezplatné wifi připojení, televizor a knihobudka.

Co potřebujete k odběru? Občanský průkaz a průkaz pojišťovny, dobrý stav žil v loketní jamce a chuť pomoci druhým. Dárcovstvím pomáháte zachraňovat lidské zdraví a životy. Krev má stále v medicíně nezastupitelnou roli, nelze ji vyrobit uměle. Je jí zapotřebí při léčbě popálenin, při úrazech a mnoha zákrocích.

Jak se připravit na odběr? Večer před odběrem již nejíst žádné tučné jídlo, důležitý je dostatečný příjem nepřeslazených nápojů. Nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumovat alkohol, v den odběru přijít na transfuzní oddělení nalačno, po odebrání vzorků je pro dárce krve připraven v prostorách čekárny čaj, káva a pečivo.

Další informace, dotazníky, které se vyplňují, a poučení, najdete zde:
https://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/komplement/hematologicko-transfuzni-oddeleni/transfuzni-cast/darci-krve/