Organizační tým VKV ve spolupráci s hematologicko-transfuzním oddělením Vsetínské nemocnice připravuje 3. ročník akce s názvem Daruj krev s VKV.

V podstatě jde o skupinové darování krve, do kterého se může zapojit kterýkoliv z účastníků našeho projektu. Samotné darování proběhne ve středu 25. listopadu v prostorách pavilonu Patologie a centrálních laboratoří Vsetínské nemocnice.

Ale pozor. Samozřejmě to má svá pravidla. Po dohodě s vedením Vsetínské nemocnice je maximální počet dárců v rámci naší akce stanoven na 20. Ti, kteří mají zájem se připojit, se musí nejpozději do 18. listopadu registrovat e-mailem na adresu info@vkv-bike.cz. Do zprávy je třeba uvést jméno, příjmení a krevní skupinu. Pokud se chcete darování krve zúčastnit premiérově, je třeba připojit i telefonní číslo. Každému přihlášenému k odběru krve zašleme zpětně potvrzení.

S ohledem na aktuální koronavirovou pandemii souvisejí s darováním krve přísnější podmínky. Především je samozřejmě nutné mít na ústech a nose roušku. Darování krve je pak možné i v případě osob, které prodělaly koronavirus. Ovšem od jejich vyléčení po darování krve musí uplynout nejméně jeden měsíc!

V den odběru bude sraz registrovaných dárců v rámci akce Daruj krev s VKV v 7 hodin v pavilonu Patologie a centrálních laboratoří Vsetínské nemocnice. Pokud máte, vezměte si s sebou i VKV cyklodres, popřípadě VKV triko z důvodu skupinového focení.

A teď ještě pár informací o samotném dárcovství.

Dobrovolným dárcem krve se může stát zájemce ve věku od 18 do 65 let s trvalým bydlištěm v České republice, s dobrým zdravotním stavem (podrobnosti na webu nemocnice), který se v posledních šesti měsících nepodrobil operaci, neměl žádné rizikové zákroky (tetování, propichování uší, piercing) mimo zdravotnické zařízení, v posledním měsíci neužíval antibiotika a neměl přisáté klíště.

Odběry krve od dobrovolných dárců krve probíhají ve Vsetínské nemocnici ve středu, v prostorách pavilonu Patologie a centrálních laboratoří. Na odběr je zapotřebí se předem přihlásit na tel. č. 571 818 605 (v našem případě e-mailem na info@vkv-bike.cz). V čekárně je k dispozici bezplatné wifi připojení, televizor a knihobudka.

Co potřebujete k odběru? Občanský průkaz a průkaz pojišťovny, dobrý stav žil v loketní jamce a chuť pomoci druhým. Dárcovstvím pomáháte zachraňovat lidské zdraví a životy. Krev má stále v medicíně nezastupitelnou roli, nelze ji vyrobit uměle. Je jí zapotřebí při léčbě popálenin, při úrazech a mnoha zákrocích.

Jak se připravit na odběr? Večer před odběrem již nejíst žádné tučné jídlo, důležitý je dostatečný příjem nepřeslazených nápojů. Nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumovat alkohol, v den odběru přijít na transfuzní oddělení nalačno, po odebrání vzorků je pro dárce krve připraven v prostorách čekárny čaj, káva a pečivo.

Další informace, dotazníky, které se vyplňují, a poučení, najdete zde:
https://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/komplement/hematologicko-transfuzni-oddeleni/transfuzni-cast/darci-krve/