Místo bydliště: Valašské Meziříčí
Věk: 54

Který vrchol se mi líbil nejvíce a který nejméně?

Mám ráda výhledy a panoramata, takže všechny kopce, z nichž bylo vidět do kraje. Nejvíce moje srdce jásalo u Naděnky (genius loci místa), samozřejmě také u zvoničky v Miloňové, kam jsem přijela přesně v poledne, zažila zvonění a hezky jsem si popovídala s jednou z domorodkyň (než byl tento vrchol ze seznamu odebrán). Srdcovou záležitostí navázanou na vzpomínky z dětství pak pro mne byl Charbulák a výhledy na Fatru. Nejméně bodů získala Šerklava, ale to bylo nejspíše dáno i výjezdem do kopce ze Zděchova po turistické značce.

Který vrchol byl nejnáročnější?

Nejspíše cesta z Valmezu přes Prostřední Bečvu na Miloňovou se stoupáním a tlačením po turistické trase na hřeben. Chvíli jsem se v lese ztratila a nesla kolo přes pařezy a ořezané větve ve sklonu kopce určitě alespoň 20% 🙂 Až Na Západí a Pod Kotlovou jsem si oddychla a po hřebeni pokračovala na Polanu, odkud jsem sjížděla ke zvoničce za Miloňovou. Výhledy ze Západí směrem k Soláni a usedlostem U Vašků i zvonění v pravé poledne mi byly odměnou za strastiplnou cestu. Ke zvoničce jsem ten den přidala ještě stoupání přes Příschlop k Naděnce a ten den jsem pak měla v nohách 111,6 km. Tak to byl opravdu náročný den!

Na kolika vrcholech jsem letos díky VKV byl(a) poprvé v životě?

Pokud bych měla počítat kopce, které jsem vystoupala na kole poprvé, byla by jich asi většina. Mnohé z nich jsem však již dříve poznala pěšky. Nicméně opravdu těch, na kterých má noha stanula poprvé bylo celkem 13. To číslo mi přijde trochu symbolické.

Jakým způsobem jsem zdolával(a) vrcholy? (na jakém kole, s kým, s přiblížením nebo vše z domu)

Vrcholy jsem zdolávala na horském karbonovém 29“ kole MRX, které mi postavil můj manžel. 16 prvních vrcholů jsem objela z Valmezu bez přiblížení od dubna do srpna. V září jsem zjistila, že už musím začít více pracovat než jezdit na kole, a tak jsem se k posledním čtyřem vrcholům „na jihu“ přiblížila a Komonec, Vodní kapličku, Holý vrch i Durch objela s přiblížením autem. 17 vrcholů jsem zdolala sama, na třech jsem měla doprovod. Ke každé cestě jsem přistupovala s velkou pokorou a vírou, že se v pořádku vrátím a také trochu s výčitkami, že přidávám mému muži vrásky na čele díky starosti o mě. Vyjížděla jsem celkem 14x.

Kolik jsem během zdolávání najel(a) kilometrů?

Na cestách po vrcholech VKV jsem ujela 817 km a nastoupala 10,5 km. K nim jsem v mezičase s rodinou a přáteli přidala 400 km ve Slavkovském lese, podél Bečvy, Moravy i Baťova kanálu až do Břeclavi.

Jakou veselou či krušnou historku jsem při zdolávání vrcholů zažil(a)?

Bylo jich více. Cestou z Karlovic jsem se na cyklostezce „pověsila“ za dva starší muže na elektrokolech a chvíli si (asi po 85 km těžké trasy) užívala v závěsu. Chlapci mě pak v Janové pozvali na pivo. Byl z toho fajn hovor a zjištění, že máme stejné známé a přátelé. Podobně jsem při stoupání na Holý vrch dojela manželský pár z Valmezu a nemusela tak kus kopce zdolávat sama.

Co bych na VKV změnil(a) či vylepšil(a)?

Skvělý projekt!!! Snad bych jen do navrhovaných tras připsala, kolik kilometrů se jede terénem, či po jakém druhu cesty. Nebo jsem tuto informaci někde přehlédla?

Jaký vrchol bych zařadil(a) do příštího ročníku?

Mám ráda Svinec, Kelčský Javorník, Prženské paseky, Vsacký Cáb, Santov a úplně nejvíc Malou a Velkou Lhotu nad Mezříčem. Ale předpokládám, že asi všechny tyto vrcholy už byly v předešlých ročnících zařazeny.