Držitelem ON Semiconductor VKV 2020 s pořadovým číslem 609. je JAROSLAV PEKAŘ z Huslenek. Do našeho projektu se zapojil již pošesté. Gratulujeme!