Šestou účast v ON Semiconductor VKV má za sebou RADEK SÁDLÍK z Valašské Polanky. Již tradičně se zapojil ve VKV dresu a tím rozšířil partu ambasadorů VKV. Patří mu 72. místo. Gratulujeme a děkujeme za propagaci i dlouholetou spolupráci při organizaci galavečera VKV!