Ve výčtu držitelů ON Semiconductor VKV 2020 pokračujeme tím, který se umístil na 169. místě. Je jím PETR HRNČIŘÍK ze Zlína, který se do našeho projektu zapojil poprvé. Gratulujeme!