Ve výčtu držitelů ON Semiconductor VKV 2020 jsme u pozice číslo 677. Tu zaujal PETR DVOŘÁK ze Vsetína, který tak navázal na svou loňskou premiéru. Gratulujeme!