Potřetí v řadě se do ON Semiconductor VKV zapojil ONDŘEJ PTÁČEK z Trojanovic. Letos mu náleží 211. pozice. A protože je zaměstnancem generálního partnera VKV – společnosti ON Semiconductor, zdoláváním vrcholů přispěl na její charitativní projekt. Gratulujeme!