Dalšími nováčky mezi držiteli ON Semiconductor VKV jsou EVA JELÉNKOVÁ z Huslenek a MARTA ŽNIVOVÁ z Lešné-Jasenice. Vrcholy zdolávaly společně a obsadily 542. – 543. místo. Gratulujeme!