V poslední anketě ON Semiconductor VKV 2020 hlasujete o Missáka VKV. Z mnoha pohledných bajkerů nabízíme k výběru následujících patnáct. Hlasovat můžete tradičním způsobem na facebookovém profilu VKV – za každý lajk či sdílení fotky získává tato fotka jeden bod (pozor, hlasovat se je třeba na fb VKV, nikoliv ve sdíleném příspěvku). Konec hlasování je 21. ledna 2021 ve 12 hodin. Bajker s největším počtem bodů získá zajímavou cenu.